joi, 15 mai 2014

Aspirator de namol, pond, iaz, piscina, PONDOVAC 4


Puternicul PondoVac 4 oferă suficientă putere și accesoriile necesare, în scopul de a curata iazuri de grădină, precum și piscine și bazine de înot de toate resturile. Dacă includeți, de asemenea, funcția sa de vid umed în gospodărie, PondoVac 4 se dovedește a fi un vid multi-funcțional extrem de versatil. Și ea se arată, de asemenea, într-un design elegant nou.
Caracteristicile produsului:

Vid non-stop datorita sistemului bicameral patentat - aspirarea simultană și golirea rezervorului.

Adâncimea maximă de aspirație de 2,4 m, datorită motorului de înaltă performanță de 1700 W.

Pot fi utilizate pentru curățarea iazuri de grădină, bazine și iazuri de înot, precum și mediu vid umed în gospodărie.

Adâncime de aspirație extinsă de până la 2,4 m

Tub de aspirație transparent pentru controlul fluxului

Ușor de manevrat cu role de transport si maner reglabil

Regulator manual pentru reglarea puterii de aspirare

Include în setul de livrare: 5 tuburi de robuste din material plastic (PP), duza speciala pentru alge filiforme, duza universala, perie de aspirare umedă, duza perie, sac de colectare moloz, 5 m furtun de aspirare și 2,5 furtun pentru descărcarePrin achiziţionarea produsului Pondovac 4 aţi făcut o alegere bună.
Înainte de folosirea aparatului vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi să vă familiarizaţi cu aparatul.
Toate lucrările la nivelul şi cu acest echipament pot fi efectuate numai conform prezentelor instrucţiuni.
Respectarea indicaþiilor privind securitatea este obligatorie, în scopul unei utilizãri corecte ºi sigure.
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni la loc sigur. În cazul schimbării proprietarului, înmânaţi-le acestuia.
Continutul pachetului:

Explodata A PondoVac 4
* Pondovac 4 aspirator de namol (poz.1);
* 5 m furtun aspiratie (poz.2);
* 2,5 m furtun evacuare (poz.3);
* Distribuitor de admisie (poz.4);
* Dop (poz.5);
* Teava prelungitoare transparenta (poz.6);
* Tevi prelungitoare aluminiu - 4 buc (poz.7);
* Sac de colectare a deseurilor (poz.8);
Set duze:
* Duza universala (poz.9a);
* Duza pentru alge filiforme (poz.9b);
* Duza cu perii (poz.9c);
* Duza de aspiratie in mediu umed (poz.9d);
* Instructiuni de utilizare (poz.10).

Utilizarea în conformitate cu destinaţia
Pondovac 4, denumit în cele ce urmează "aparat" poate fi utilizat numai pentru aspirarea nămolului din iaz sau ca aspirator pentru mediu umed. Şi toate celelalte componente din pachetul de livrare vor fi utilizate numai în acest sens.
Filtrul corespunzător este compatibil numai pentru lichide. Aspirarea de praf sau impurităţi l-ar distruge. Aparatul este conceput numai pentru utilizarea în gospodărie şi nu pentru folosirea în mediu industrial sau închiriere.
În niciun caz nu este admisă utilizarea aparatului pentru aspirarea de
− substanţe inflamabile sau toxice (de exemplu benzină, azbest, praf de azbest, toner de copiator),
− substanţe volatile,
− acizi,
− cenuşă încinsă sau incandescentă,
− praf, nisip sau impurităţi similare.
Indicaţii privind securitatea muncii
Aceste aparat poate reprezenta o sursă de pericole pentru persoane şi bunuri materiale dacă aparatul este utilizat impropriu, respectiv neconform cu destinaţia sa sau dacă indicaţiile de siguranţă nu sunt respectate.
Set duze incluse in pachet


Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau cu experienţă şi cunoştinţe deficitare, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite în ce priveşte folosirea în siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg pericolele rezultate. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de
către utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.
Pericol în mediu exploziv
Aparatul nu este protejat la explozie. Nu îl utilizaţi în niciun caz în apropiere de pulberi, lichide sau vapori explozivi!
Instalaţie electrică conform normelor
− Instalaţiile electrice trebuie să respecte normele firmelor naţionale de montaj, lucrările fiind efectuate numai de către un electrician specializat.
− O persoană este considerată electrician specializat în cazul în care, ca urmare a instruirii de specialitate, a cunoştinţelor şi a experienţelor are capacitatea şi dreptul să aprecieze şi să efectueze lucrările care îi sunt încredinţate.
Lucrările efectuate în calitate de specialist includ şi identificarea pericolelor posibile şi respectarea normelor, prevederilor şi dispoziţiilor regionale şi naţionale.
− Pentru întrebări şi probleme, vă rugăm să vă adresaţi unui electrician specializat.
− Conectarea aparatului este permisă numai dacă datele electrice ale aparatului coincid cu cele ale instalaţiei de alimentare cu energie electrică. Datele aparatului sunt menţionate pe plăcuţa de fabricaţie de pe aparat, de pe ambalaj sau din prezentele instrucţiuni.
− Un aparat pregătit pentru cuplare poate fi utilizat numai la nivelul unei prize instalate în mod corespunzător.
− Cablurile prelungitoare şi distribuitoarele de energie electrică (de exemplu reglete de prize) trebuie să fie compatibile pentru utilizarea în aer liber (cu protecţie împotriva stropilor de apă).
Funcţionare sigură
− Nu utilizaţi şi nu lăsaţi aparatul în ploaie.
− Distanţa de siguranţă a echipamentului faţă de apă trebuie să fie de minim 2 m.
− Utilizaţi acest aparat numai atunci când nu se află persoane în apă!
− În cazul cablurilor electrice defecte sau a unei carcase defecte, aparatul nu mai poate fi utilizat.
− Nu transportaţi şi nu trageţi aparatul de cablul de alimentare.
− Montaţi pe traseu conductele protejate contra deteriorărilor şi aveţi în vedere ca nicio persoană să nu poată cădea peste ele.
− Deschideţi carcasa aparatului sau a componentelor aferente numai în cazul în care nu vi se solicită expres acest lucru în instrucţiuni.
− Executaţi la aparat numai lucrările care sunt descrise în aceste instrucţiuni. Adresaţi-vă unei staţii de service autorizate sau, în caz de incertitudine, producătorului, dacă nu puteţi remedia problemele.
− Utilizaţi numai piese de schimb şi accesorii originale pentru aparat.
− Nu efectuaţi niciodată modificări tehnice ale aparatului.

Montare
Pregătire (imaginea C, D, E):

− Cuplaţi roţile (11) pe carcasă.
− Aduceţi etrierele de transport (12) în poziţia dorită. În acest scop, desfaceţi şurubul manual (13) şi strângeţi-l la loc.
− Distribuitorul de admisie (4) va fi montat prin mişcare de conectare şi rotire în admisie (14) (închidere tip baionetă).
− Conectaţi furtunul de aspiraţie (2) la distribuitorul de admisie (4).
− Montaţi ţeava prelungitoare ( imaginea A, 6, 7) la nivelul componentei manuale a furtunului (2). Ţeava transparentă (6) permite controlarea debitului pentru a identifica astfel mai rapid colmatările.
− Împingeţi duza corespunzătoare (9, 10) pentru operaţiune.
Indicaţie: Cu cât sunt utilizate mai multe ţevi, cu atât este mai mare rezistenţa datorată forţei de frecare din acestea.
Astfel se reduce capacitatea de aspiraţie.
Utilizare ca aspirator de nămol (imaginea B, E)
Indicaţie: Dacă utilizaţi aparatul ca aspirator de nămol, apa uzată este eliminată imediat prin furtunul de scurgere (imaginea B, 3). Apa uzată nu este colectată într-un recipient.
Procedaţi după cum urmează:
− Montaţi echipamentul la o distanţă de minim 2 m de apă.
− Realizaţi o pantă uşoară pentru furtunul de scurgere (3): Montaţi echipamentul într-o poziţie uşor ridicată, dar solidă şi stabilă. Orificiul de scurgere (15) trebuie să fie peste nivelul apei.
− Introduceţi furtunul de scurgere (3) în orificiul de scurgere (15) al recipientului de colectare.
− Verificaţi poziţia dreaptă a furtunului: Evitaţi coturile sau curburile ca urmare a denivelărilor solului. Apa uzată trebuie să se poată scurge fără probleme şi să fie eliminată confirm condiţiilor de la faţa locului.
Indicaţie: În cazul în care sacii de colectare a deşeurilor (imaginea A, 8) acoperă capătul liber al furtunului de scurgere (3), apa uzată curăţată de particule grosiere, de exemplu frunze sau alge, poate reveni în iaz. Alternativ puteţi utiliza nămolul aspirat din iaz ca îngrăşământ pentru plante. În acest caz, poziţionaţi furtunul de scurgere direct într-un răsad. În caz contrar, eliminarea se realizează conform condiţiilor de la faţa locului.
Utilizarea ca aspirator umed
Indicaţie: Dacă utilizaţi aparatul ca aspirator pentru mediu umed, apa uzată este colectată în rezervor. Poate fi aspirată o cantitate maximă de 10 l de lichid.
Procedaţi după cum urmează:
− Montaţi echipamentul la o distanţă de minim 2 m de apă (imaginea B).
− Introduceţi dopurile (imaginea C, 5) în orificiul de scurgere (15) al recipientului de colectare.
Utilizarea duzelor (imaginea A, 9, 10):
Duză universală (a): Pentru aspirarea nămolului din iaz fără a preleva şi pietrişul din nămol.
Duză pentru alge filiforme (b): Pentru separarea şi eliminarea acumulărilor de alge filiforme.
Duză cu perii (c): Pentru curăţarea impurităţilor remanente.
Duză de suprafaţă (10): Pentru curăţarea de suprafeţe mari plane.
Duză de aspirare umedă (d): Numai la utilizarea ca aspirator umed, pentru aspirarea de apă murdară sau apă reziduală.
Indicaţie: Fiecare aspirare trebuie efectuată treptat şi cu mişcări calme, uniforme. Astfel se evită în mare măsură agitarea sedimentelor depuse.
Punerea în funcţiune
Atenţie! Nu utilizaţi în nici un caz echipamentul fără burete de filtru (imaginea H, 22) sau flotor! Ambele sunt montate în starea de livrare. Nu aspiraţi niciodată praf sau murdărie !
Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare cu energie electrică. Aparatul dispune de un buton de reţea (imaginea F, 16):
Poziţia I: Funcţionare automată. Aspirare continuă.
Poziţia 0: Aparatul este decuplat.
Operare
Reglarea capacităţii de absorbţie
Cu ajutorul vanei din mânerul furtunului de absorbţie poate fi reglată capacitatea de absorbţie. O reducere a capacităţii de absorbţie se recomandă în cazul în care aparatul, în timpul utilizării ca aspirator de nămol, aspiră o cantitate prea mare de material nedorit – de exemplu pietriş, care înfundă trecere.
Probleme
Pe parcursul exploatării pot apărea probleme.
Aparatul vibrează puternic. Opriţi aparatul prin intermediul butonului de reţea (16), cu repornirea acestuia după 20 de secunde. Dacă vibraţiile apar din nou, probabil că
− rezervorul este plin (utilizare ca aspirator la umezeală, dopurile montate),
− distribuitorul de încărcare, scurgerea sau buretele filtrului sunt colmatate.
Efectuaţi lucrări de curăţare şi întreţinere a echipamentului.
Se formează aburi. Nu există motive de îngrijorare. Este vorba despre apă condensată care este transmisă sub formă de aburi de apă prin orificiile de aerisire. Efectul apare în special în condiţiile unei temperaturi exterioare scăzute.
Înlăturarea defecţiunilor:
Defecţiune
Cauză
Măsuri de remediere
De la nivelul aparatului este evacuat abur
În cazul unei temperaturi exterioare scăzute, în aparat se formează apă condensată, eliberată sub formă de vapori de apă
Eveniment normal. Nu este necesară adoptarea de măsuri de asistenţă
Aparatul produce zgomote şi/sau vibrează puternic
Rezervorul plin
Golirea rezervorului
Distribuitorul de admisie, scurgerea sau buretele de filtrare prezintă impurităţi
Opriţi aparatul, aşteptaţi 20 s şi reporniţi-l. Dacă problema apare din nou, curăţaţi echipamentul.
Aparatul nu aspiră sau pierde din putere
Nu există tensiune de alimentare
Verificaţi tensiunea din reţea
Diferenţa de nivel dintre apă şi aparat este prea mare
Scurgerea trebuie să fie mai sus faţă de nivelul apei
Ambele recipiente sunt pline cu apă. Flotoarele etanşează complet
Golirea aparatului
Impurităţile colmatează buretele de filtrare, ţeava de aspiraţie sau furtunul de aspiraţie
Eliminaţi impurităţile
Clapeta la nivelul distribuitorului de admisie este blocată sau prezintă impurităţi
Demontaţi distribuitorul de admisie. Verificaţi poziţia clapetei (imaginea I, 4)
Garnitura toroidală la nivelul distribuitorului de admisie nu are o poziţie corectă
Verificaţi poziţia garniturii toroidale (imaginea I, 4)
Clapeta ventilului de evacuare este blocată sau prezintă impurităţi
Decuplaţi furtunul de scurgere. Verificaţi poziţia clapetei
Garnitura toroidală din rezervorul interior nu este poziţionată corect
Verificaţi poziţia garniturii toroidale (imaginea I, 27)
Capacitate de aspiraţie redusă
Vana de la nivelul mânerului de aspiraţie deschisă
Închideţi vana de la nivelul mânerului de aspiraţie
Rezistenţă ridicată la frecare
Menţineţi conducta de aspiraţie cât mai scurtă şi plană.
Adâncimea de aspiraţie prea mare. De la o adâncime de aspiraţie de 2 m scade capacitatea de aspiraţie ca urmare a execuţiei constructive
Reduceţi adâncimea de aspiraţie
Rezervorul nu se goleşte
Furtunul de evacuare este îndoit sau nu este montat în pantă
Montaţi furtunul corect. A se vedea Montaj.
Impurităţile colmatează furtunul de evacuare sau ventilul de evacuare
Eliminaţi impurităţile din furtunul de evacuare şi ventilul de evacuare
Aparatul nu comută suficient între recipiente
sau comutarea este insuficientă
Strat de impurităţi pe pistoane după o perioadă mai lungă de neutilizare
Demontaţi carcasa motorului (G, 17). Iniţializarea manuală a procesului de comutare prin
ridicarea capului motorului deasupra capului.
Curăţarea şi întreţinerea
Curăţarea standard (Figura F - H)
− Opriţi aparatul la nivelul ştecărului cablului de alimentare (16) şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare.
− Decuplaţi toate furtunurile.
− Demontaţi sistemul de fixare a recipientului (18).
− Demontaţi carcasa motorului (17).
− Clătiţi rezervorul interior (19), fără demontarea acestuia.
− Desfaceţi plăcile de fixare (21) sub buretii filtrelor (22).
− Demontaţi buretii filtrelor (22) şi spălaţi cu apă curată.
Indicaţie: Buretii filtrelor sunt piese supuse uzurii. Cu această ocazie, verificaţi buretii filtrelor. În caz de deteriorare, înlocuirea se realizează numai cu piesă de schimb originală OASE.
Curăţaţi rezervorul interior, recipientul de colectare, distribuitorul de admisie şi ventilul de scurgere (imaginea I - K)
− Distribuitor de admisie (imaginea J): Rotiţi distribuitorul de admisie (4) din sistemul de închidere tip baionetă (14).
Verificaţi starea şi caracterul complet al garniturilor de cauciuc (25) din distribuitorul de admisie.
− Clătiţi distribuitorul de admisie.
− Demontaţi rezervorul interior (imaginea I 19) şi clătiţi-l.
− Verificaţi starea garniturii de cauciuc (27).
− Clătiţi recipientul de colectare (imaginea K 24) şi ventilul de scurgere (23).
− Verificaţi clapeta (26) din orificiul de evacuare cu privire la poziţie şi uşurinţă de acţionare. 
Indicaţie: Inelele de etanşare şi garniturile ventilelor sunt piese supuse uzurii. În caz de deteriorare sau pierdere se înlocuiesc numai cu piese de schimb originale OASE.
Asamblarea aparatului
Ulterior, aparatul este asamblat în ordine inversă. Nu uitaţi să blocaţi carcasa motorului cu ajutorul cârligelor de blocare (imaginea J, 18).
Consumabile
Buretii filtrante, inelele de etanşare şi cauciucurile supapelor sunt piese consumabile şi nu sunt supuse garanţiei.
Depozitarea
Goliţi rezervorul de colectare şi curăţaţi aparatul. Se depozitează într-o cameră fără umiditate şi protejată împotriva îngheţului, care nu este la îndemâna copiilor.
Îndepărtarea deşeurilor
Buretii de filtrare şi garniturile care nu mai sunt utilizate pot fi eliminate cu deşeurile menajere.
Detalii produs:
Dimensiuni în (Ø x H) 380 x 685
Tensiune nominală 230V / 50Hz
Consumul de energie în watt 1700
Max. adâncimea de aspirație în m 2.4
Lungimea furtunului de aspirație în m 5
Lungimea furtunului de descărcare în m 2.5
Lungime cablu în m 4

Cod produs: 50388.

LIVRARE LA COMANDA SPECIALA in 2 saptamani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu