luni, 22 august 2016

Controler CO2, JBL ProFlora pH Control Touch, 6318700


Computer pentru controlul si masurarea valorilor CO2 si a pH-ului
* Regleaza automat valoarea pH-ului si furnizeaza CO2 printr-un display colorat si masoara temperatura.
* Prevazut cu suport detasabil pentru posibilitatea montarii pe perete.
* Masuratori facute prin electrod de pH disponibil separat (neinclus in pachet). Electrodul se inlocuieste la 1 an.
* Prevazut cu interfata usor de utilizat si vizualizat pentru senzorii de valoare a pH-ului si a temperaturii.
* Seteaza valoarea pH-ului si identifica valoarea reala a pH-ului. Calculeaza automat si furnizeaza cantitatea de CO2 necesara.
* Prevazut cu functie de alarma.
Dimensiuni: 63/295/248 mm.
Greutate: 1174 gr.
Cod produs: 6318700.
EAN: 4014162631879.

Instrucţiuni de utilizare
Indicaţie importantă preliminară:
Vă rugăm nu uitaţi senzorul nou fabricat JBL pentru pH!
Pentru a vă garanta siguranţă maximă la utilizarea noului JBL PROFLORA pH Control Touch, aparatul ajunge în comerţ fără senzorul pH.
De aceea achiziţionaţi imediat la cumpărarea aparatului un senzor nou fabricat JBL PROFLORA pH + Cal, pe care comerciantul pet-shop îl are pregătit pentru dumneavoastră. Senzorul conţine deopotrivă şi toate soluţiile de calibrare necesare.
Tehnica digitală cea mai modernă de măsurare şi control măsoară valoarea pH-ului şi temperatura şi reglează fidel şi complet automat valoarea pH-ului şi alimentarea cu CO₂.
Astfel obţineţi floră minunată şi peşti vioi. JBL PROFLORA pH Control Touch posedă un ecran cu atingere în culori Touchdisplay pentru operare extrem de uşoară şi oferă în afară de aceasta o întreagă gamă de funcţii de comfort, necunoscute până acum la aparatele din această clasă.
Un meniu în mai multe limbi vă poartă simplu şi sigur prin toate funcţiile.
Aparatul este destinat pentru comanda unei supape magnetice externe JBL PROFLORA v002.
Pentru siguranţă maximă posibila este de asemenea alimentat cu tensiune joasă de 12 V pentru funcţionarea aparatului complet.
Indicaţii privind siguranţa
1. Funcţionare numai cu supape magnetice JBL PROFLORA v002 sau seturi pentru CO₂, care conţin o astfel de supapă.
2. Respectaţi indicaţiile generale de siguranţă pentru CO₂.
3. Copiii trebuie să fie supravegheaţi, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul şi cu blocul său de alimentare de la reţea.
4. Aparatul nu are voie să fie utilizat în niciun al scop decât în scopul descris în această instrucţiune de utilizare.
5. Nu exploataţi sau păstraţi aparatul în locaţii cu pericol de îngheţ.
6. Este permisă utilizarea aparatului numai în spaţii închise.
7. Este permisă utilizarea aparatului numai în mediu ambiant uscat.

I. Piese şi denumire
1. Şină de susţinere
2. Şuruburi cu dibluri (câte 2 x)
3. Bloc universal de alimentare de la reţea, parte secundară cu 2 m de cablu şi ştecher aparat
4. PROFLORA pH Control Touch unitate de comandă
5. Ecran cu atingere în culori Touch-Display
6. Bucşă de intrare pentru alimentarea cu tensiune 12 V DC
7. Racord pentru senzorul de temperatură
8. BNC-racord pentru senzorul pH
9. 12 V DC Bucşă de ieşire pentru cablul de legătura supapă magnetică
10. Senzor de temperatură
10a. Ventuză de prindere pentru senzorul de temperatură (2 x)
11. Cablu de legătură pentru supapa magnetică
12. Magazie pentru cuvele de calibrare
13. JBL PROFLORA pH-Sensor +Cal (vă rugăm achiziţionaţi-l separat!)
II. Instalare
Imaginea arată un exemplu tipic de instalare.
1. JBL PROFLORA pH control Touch Aparat de măsurare şi comandă
2. Bloc universal de alimentare de la reţea
3. Senzor pH
4. Senzor de temperatură
5. Difuzor de CO₂-JBL PROFLORA Taifun
6. Numărător de bule cu siguranţă de retur integrată JBL PROFLORA Count safe
7. Cablu de legătura pentru supapa magnetică
8. Supapă magnetică JBL PROFLORA v002
9. Furtun special pentru CO₂
II.1. Montajul aparatului de măsurare şi comandă JBL PROFLORA pH Control Touch
Montaţi mai întâi orizontal şina de susţinere cu ambele şuruburi incluse în livrare, în poziţia prevăzută pentru aceasta pe perete, în apropierea acvariului.
Suspendaţi acum aparatul cu suportul din partea din spate pe marginea superioară a şinei şi împingeţi din faţă până face clic, prin presare uşoară.
(Prin împingere laterală înafară poate fi desfăcut oricând din nou de pe şina de susţinere).
II.2. Conectarea senzorilor şi alimentarea cu tensiune
Legaţi ştecherul senzorului pH şi al senzorului de temperatură cu conexiunile corespunzătoare la aparat.
Nu instalaţi încă ambii senzori în acvariu, până când nu s-a efectuat calibrarea.
Legaţi supapa magnetică existentă JBL PROFLORA v002 cu cablul de legătură pentru supapa magnetică cu aparatul de comanda al controlului pH-ului.
Racordul este marcat pe aparat cu „valve”.
Nu mai este necesar un bloc de alimentare eventual existent până acum pentru supapa magnetică.
Toate bucşele şi ştecherele de la aparat şi de la senzori şi cablurile sunt astfel configurate, că nu este posibilă o legătură greşită.
Introduceţi acum blocul universal de alimentare de la reţea într-o priză aflată în apropiere şi introduceţi ştecherul aparatului cu cablul în conexiunea marcată cu 12 DC de la aparat.
III. Prima punere în funcţiune
La prima alimentare cu tensiune, porneşte pe ecran un scenariu, care mai întâi solicită selecţia limbii şi apoi o calibrare.
O accesare a altor elemente de meniu nu este posibilă între timp.
Aceasta serveşte propriei dumneavoastră siguranţe, altfel aparatul ar fi măsurat valori absurde fără calibrarea eficientă.
După aceea fi efectuate orice fel de setări.
Dacă în loc de „Selecţie limbă” apare „Privire de ansamblu asupra valorilor” (cap. 4), aparatul a fost deja utilizat (demonstraţie etc.).
În acest caz efectuaţi mai întâi o calibrare.
Tastaţi pentru aceasta pe simbolul „Setări” şi selectaţi elementul de meniu „Calibrare”.
Confirmaţi cu O.K.
Procedaţi mai departe, conform descrierii următoare.
III.1. Pregătire
Utilizaţi soluţiile de calibrare şi cuvele livrate împreună cu JBL PROFLORA pH Sensor + Cal.
Umpleţi la rând, respectiv în fiecare cuvă de calibrare până la marcajul pentru 10 ml: Soluţie tampon pH 7,00, soluţie tampon pH 4,00 şi apa deionizată (JBL-Dest).
Pentru protecţia împotriva confundării, soluţiile tampon sunt colorate cu un indicator.
Pentru o mai bună stabilitate, introduceţi cuvele de calibrare în cele trei găuri mari de preluare ale suportului de calibrare.
Desfaceţi înşurubările tuburilor capilare de păstrare a senzorilor cu circa o rotaţie şi extrageţi senzorul.
Introduceţi senzorul împreună cu senzorul de temperatură în cuva de calibrare cu apă distilată, agitaţi puţin şi lăsaţi ambii senzori acolo.
Deoarece măsurarea pH-ului şi calibrarea sunt dependente de temperatură, este important, ca întotdeauna ambii senzori să fie scufundaţi în lichidul de calibrare.
III.2. Selecţia limbii
Selectaţi prin atingere pe săgeată limba dorită de dumneavoastră şi confirmaţi cu OK.
Există următoarele modalităţi de selecţie: DE/UK/FR/NL/IT/DK/ES/PT/RO.
III.3. Calibrarea
Atingeţi pe OK pentru pornirea calibrării.
· Urmaţi acum indicaţiile din câmpul ecranului şi scufundaţi ambii senzori succesiv în soluţia tampon stipulată.
Aparatul efectuează acum o aşanumită calibrare în două puncte.
Pentru aceasta aparatul calibrează mai întâi cu soluţia tampon 7,00 şi apoi cu soluţia tampon 4,00 (Niciodată invers!)
Temperatura este pentru aceasta irelevantă, deoarece ea este detectată de către senzorul de temperatură şi influenţele temperaturii sunt astfel compensate automat.
· După calibrarea cu succes apare pe ecran: „Calibrare o.k.”
· Confirmaţi prin atingere pe OK.
· Atingeţi pe simbolul de setare, apare o imagine de ansamblu asupra valorilor, care vă informează asupra celor mai importante valori (cap.4).
· Aruncaţi soluţiile tampon utilizate, clătiţi scurt cuvele cu apă din conductă şi uscaţile cu un absorbant de bucătărie.
Instalaţi acum senzorul pH în poziţia cea mai întunecată posibil din acvariu cu bună mişcare a apei.
Nu este permisă scufundarea senzorului mai mult de maxim 2/3 din lungimea sa.
Capacul senzorului cu cablu nu are voie să fie scufundat în apă în niciun caz.
Senzorul de temperatură poate fi fixat în orice poziţie cu ajutorul ventuzei de prindere inclusă în set.
Acum pot fi efectuate orice setări în meniu (cap. VII.1 – VII.13)
IV. Stare de repaus şi imagine de ansamblu asupra valorilor
Dacă nu are loc nicio introducere, aparatul trece după aproximativ 30 de secunde în starea de repaus.
La aceasta apare imaginea unei picături de apă şi afişarea permanentă a valorilor actuale ale pH-ului şi temperaturii.
Prin atingerea ecranului apare apoi imaginea de ansamblu asupra valorilor.
Ea informează, aşa cum este ilustrat în continuare, cu privire la cele mai importante procese în raport cu valoarea pH-ului şi alimentarea cu CO₂ din acvariul dumneavoastră.
1. Câmp de comutare „Setări“ (Calea pentru toate posibilităţile de setare)
2. Bară stare alarmă cu valorile limită setate pentru pH şi temperatură
3. Bară stare histereză cu valoarea setată
4. Valoare reală pH (valoarea actuală a pH-ului în soluţia tampon sau în acvariul dumneavoastră)
5. Bară stare Auto pH cu DT setată
6. Temperatura actuală (în imagine clipeşte roşu în stare alarmă)
7. Stare supapă
8. Timp până la calibrare (zile/ore)
9. Tensiune senzor în mV
10. Exactitatea actuală a măsurării (este stabilită din nou la fiecare calibrare)
11. Valoare nominală pH (valoare dorită pH, pe care aparatul o reglează prin alimentarea cu CO₂)
12. Triunghi de alarmă (clipeşte la alarmă, în acelaşi timp clipeşte roşu la valoarea afectată)
13. Tastă de blocare (blocat pe imagine)
V. Setaţi valoarea nominală a pH-ului
Dacă lucraţi pentru prima dată cu un computer pH, vă recomandăm urgent să utilizaţi mai întâi funcţiunea Auto-pH pentru setarea valorii nominale a pH-ului.
Atingeţi pe câmpul de comutare „Setări”, selectaţi prin atingere pe săgeată elementul din meniu „Auto pH” şi confirmaţi prin atingere pe „O.K“.
Introduceţi acum prin atingere pe câmpul „plus” sau „minus” DT existentă în acvariul dumneavoastră.
Confirmaţi prin atingere pe „O.K“.
Măsuraţi pentru aceasta neapărat DT din acvariul dumneavoastră cu un test DT, de exemplu setul de testare DT JBL.
Aparatul calculează acum valoarea optimă a pH-ului pentru această DT şi o memorează ca valoare nominală.
Calculul are la bază un conţinut de CO₂ de 22,5 mg/l, care este considerat optim.
V.1. Reglare
Dacă supapa este comutată pe funcţionare automată (setare din fabrică, vezi cap. 7.7), aparatul este reglat acum după cum urmează:
Valoarea reală actuală din acvariu: pH 7,80. Auto pH a setat 7,10 ca valoare nominală.
Simbol pentru stare supapă stă este pentru „deschis” şi „A” pentru automat.
Este adăugat acum CO₂, până când este atinsă o valoare a pH-ului de 7,00.
Apoi aparatul opreşte supapa magnetică şi simbolul pentru stare supapă arată „închis” şi „A” pentru automat.
Prin consumul de către plante şi compensarea în atmosferă se reduce conţinutul de CO₂ acum şi valoarea pH-ului urcă încet.
Dacă este atins pH 7,20, supapa magnetică se deschide din nou şi este adăugat din nou CO₂, până valoarea pH-ului a coborât din nou la 7,00, şi aşa mai departe.
VI. Valoare pH, CO₂ şi duritate temporară (DT)
Cei trei parametrii valoare pH, conţinut de CO₂ şi duritate temporară sunt legaţi inseparabil unul de celălalt, deoarece există o dependenţă reciprocă.
Cât de mult CO₂ este nevoie, pentru a obţine o anumită valoare a pH-ului, depinde de DT din acvariu.
Cu cât DT este mai mare, cu atât se consumă mai mult CO₂.
Dacă valorile DT şi pH sunt cunoscute, poate fi calculat conţinutul de CO₂.
Următorul tabel vă scuteşte de calcul şi indică de asemenea valorile pH-ului, pe care le puteţi seta ca valoare nominală fără pericol pentru peştii dumneavoastră.
Nu setaţi niciodată arbitrar valorile nominale ale pH-ului, fără să fi determinat înainte DT din acvariul dumneavoastră, de exemplu cu un set de testare JBL DT Test-Set.
Conţinut-CO₂ în funcţie de valoarea pH-ului şi DT:

VI.1. Cantitatea corectă de CO₂ şi valoarea corectă a pH-ului
JBL recomandă un conţinut de CO₂ în apa din acvariu între 15 şi 30 mg/l.
Acest domeniu este marcat în tabelul de mai sus cu „CO₂ corect“.
Ca ideal s-a dovedit 20 – 25 mg/l.
Această valoare nu este periculoasă pentru peşti şi se îngrijeşte de o floră frumoasă.
Funcţia Auto-pH foloseşte valoarea medie, şi anume 22,5 mg/l CO₂ ca bază pentru calculul valorii nominale potrivite a pH-ului.
În cazuri deosebite, de exemplu la Aquascaping pot fi necesare şi conţinuturi de CO₂ de până la 35 mg/l.
· Măsuraţi mai întâi DT - duritatea temporară a apei acvariului dumneavoastră.
· Căutaţi în domeniul „CO₂ corect“ valoarea potrivită a pH-ului pentru duritatea temporară şi conţinutul de CO₂ dorit.
· Setaţi această valoare ca valoare nominală la aparat (vezi punctul VI).
Fiţi atenţi neapărat să setaţi numai acele valori ale pH-ului, care nu sunt periculoase pentru peşti.
Aceasta înseamnă de exemplu, că la o duritate temporară ridicată nu trebuia să setaţi nicio valoare a pH-ului sub 7,00.
Dacă vreţi să setaţi valori de pH sub 7,00, este necesară de cele mai multe ori o reducere a durităţii temporare.
Sfat: Dacă activaţi funcţia auto pH (vezi cap. VII.5) aparatul preia automat setarea unei valori nominale, care este potrivită pentru duritatea temporară a acvariului dumneavoastră şi asigură o floră frumoasă, fără a pune peştii în pericol.
Valorile corespunzătoare le găsiţi în tabelul de mai sus ca curbă auto pH.
VI.2. Setarea cantităţii de CO₂
Cantitatea de CO₂ necesară pentru valoarea dorită a pH-ului, care trebuie să fie adăugată, depinde de diverşi factori, cum ar fi mişcarea apei, consumul de către plante etc. şi trebuie determinată individual pentru fiecare acvariu.
· Începeţi cu circa 15 bule pe minut în difuzorul de CO₂ JBL PROFLORA Taifun M pe 100 l apă de acvariu (aceasta corespunde la circa 10 bule pe minut la utilizarea numărătorului de bule).
· Controlaţi după o zi, dacă este atinsă valoarea nominală setată a pH-ului în acvariu şi aparatul opreşte şi reporneşte alimentarea cu CO₂.
· Dacă situaţia nu este aceasta, măriţi alimentarea cu CO₂ la circa 20 – 25 bule în difuzorul de CO₂ JBL PROFLORA Taifunn M (circa 14 – 16 în numărătorul de bule).
Dacă este necesar, măriţi alimentarea în alţi paşi mici până aparatul este astfel reglat, că alimentarea cu CO₂ se opreşte de aproximativ 3 – 6 ori pe zi.
Respectaţi şi instrucţiunile de utilizare ale instalaţiei de CO₂ utilizate!
VII. Elemente individuale de meniu
Descrierea disponibilităţii pornind de la imaginea de ansamblu asupra valorilor (cap. IV).
VII.1. Selecţia limbii
Accesibilă prin:
Setări > selecţie limbă > confirmaţi cu OK > selectaţi limba dorită > confirmaţi cu OK.
Părăsiţi prin atingere pe „Setări”.
Pot fi selectate 9 limbi pentru navigarea în meniul afişat pe ecran: DE/UK/FR/NL/IT/DK/ES/PT/RO.
VII.2. Calibrare
 Accesibilă prin:
Setări > selectaţi calibrare > confirmaţi cu O.K.> start calibrare > confirmaţi cu OK.
Aparatul vă conduce pas cu pas printr-o aşanumită calibrare în două puncte.
Pentru aceasta aparatul calibrează mai întâi cu soluţia tampon 7,00 şi apoi cu soluţia tampon 4,00 (Niciodată invers!)
Pentru efectuarea calibrării vezi punctul III.3., pentru detalii suplimentare vezi capitolul VIII.1.
După calibrarea efectuată, timpul până la următoarea avertizare de calibrare este resetat în imaginea de ansamblu asupra valorilor la 30 zile/720 ore.
Aceasta corespunde setării din fabrică.
Următorul element din meniu vă oferă posibilitatea, de a alege între diverşi timpi până la următoarea avertizare de calibrare.
VII.3. Avertizare de calibrare
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi avertizare de calibrare > confirmaţi cu O.K.> start calibrare > selectaţi valoarea > confirmaţi cu OK.
Aveţi la dispoziţie următoarele intervale de calibrare:
* 30 de zile
* 45 de zile
* 60 de zile
Fireşte nu recomandăm setarea de 60 de zile, deoarece fiecare senzor de pH îmbătrâneşte continuu şi valorile măsurate se deplasează.
Cu cât calibraţi mai des, cu atât măsurătorile sunt mai reale.
VII.4. Valoarea nominală a pH-ului
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi valoarea nominală a pH-ului > confirmaţi cu O.K.> selectaţi cu „plus“ şi „minus“ valoarea dorită a pH-ului > confirmaţi cu OK.
Valoarea nominală setată a pH-ului apare în imaginea de ansamblu asupra valorilor (cap. IV.).
Vă rugăm fiţi atenţi să setaţi numai acele valori nominale ale pH-ului, care sunt marcate ca CO₂ corect în tabelul de la cap. VI.
Ca o siguranţă suplimentară pentru dumneavoastră, este calculată simultan duritatea temporară pentru valoarea nominală setată, care este sigură pentru peşti la această valoare nominală şi garantează cu toate acestea suficient CO₂ pentru plante.
Dacă aparatul calculează o valoare a durităţii temporare, care se află cu mai mult de 1° sub valoarea durităţii temporare din acvariul dumneavoastră, trebuie neapărat să fiţi sigur, că doriţi această valoare înainte să o confirmaţi prin OK.

VII.5. Auto pH
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi auto pH > confirmaţi cu O.K.> selectaţi cu „plus“ şi „minus“ valoarea dorită a durităţii temporare > confirmaţi cu OK.
Dumneavoastră introduceţi valoarea durităţii temporare măsurată în acvariul dumneavoastră şi aparatul calculează automat valoarea nominală potrivită a pH-ului, care asigură un conţinut de CO₂ de circa 22,5 mg/l.
Această valoare a pH-ului este memorată automat ca valoare nominală a pH-ului, dacă confirmaţi cu OK după introducerea durităţii temporare:
Astfel obţineţi floră minunată şi nu există niciodată un pericol pentru peşti.
Valorile care stau la baza funcţiei auto-pH trebuie consultate în tabelul de la cap. VI ca curbă auto pH.
Auto pH este setat din fabrică pe duritate temporară 8 (grad german).
Sfat: Dacă nu sunteţi sigur, care valoare nominală este cea corectă, utilizaţi întotdeauna funcţia auto pH.
Indicaţie: la modificarea valorii nominale a pH-ului la valori înafara curbei auto pH şi la setarea supapă „man”, funcţia auto pH este dezactivată automat.
VII.6. Histereza
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi histereză > confirmaţi cu O.K.> selectaţi cu „plus“ şi „minus“ valoarea dorită > confirmaţi cu OK.
Prin histereză se denumesc punctele de comutare.
Pentru a evita o oprire deasă inutilă a supapei magnetice, se indică o limită superioară şi inferioară, în care valoarea măsurată a pH-ului nu are voie să devieze de la valoarea nominală a pH-ului, până când supapa magnetică se opreşte.
Aceasta protejează supapa magnetică.
Un exemplu pentru procedeul de reglare găsiţi în cap. V.1.
Pot fi selectate valori de la 0,1 până la 0,5 unităţi pH.
Setare din fabrică: 0,1 pH.
VII.7. Supapa
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi supapa > confirmaţi cu O.K.> auto, se selectează deschis sau se selectează închis > confirmaţi cu OK.
În acest element de meniu puteţi selecta modul de lucru al supapei magnetice comandate extern.
Există alegerea între funcţionare automată (auto) şi manual deschis (se deschide) precum şi manual închis (se închide).
Pentru ca aparatul să poate regla, este necesar, să selectaţi setarea „auto” (setare din fabrică).
La setările „se deschide” şi „se închide” supapa rămâne deschisă, respectiv închisă, până când setarea este modificată din nou.
În imaginea de ansamblu asupra valorilor (cap. IV.) apare un simbol verde pentru „deschis” respectiv unul roşu pentru „închis” şi „A” pentru automat respectiv „M” pentru manual.
VII.8. Alarmă
Aparatul dispune de o funcţie de alarmă complexă pentru valoarea pH-ului şi temperatură.
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi alarma > confirmaţi cu O.K.> alarmă oprită, selectaţi numai clipire sau clipire şi sunet > confirmaţi cu O.K. > selectaţi cu „plus“ şi„minus“ valorile limită dorite pentru pH şi temperatură > confirmaţi cu OK.
Alarmă pH:
Dacă valoarea actuală a pH-ului din acvariu depăşeşte în sus sau în jos valoarea nominală setată cu mai mult decât valoarea dată, pe ecran clipeşte un triunghi de avertizare şi afişajul valorii pH-ului se schimbă în roşu şi clipeşte de asemenea, dacă a fost selectat modul „Clipire”.
Dacă a fost selectat modul „Clipire şi sunet”, se mai aude şi un semnal acustic.
Ca valoare limită de alarmă poate fi selectată: +/- 0,10 - +/- 2,00 pH în paşi de 0,05 pH.
Setare din fabrică: +/- 1,00 pH.
Sfat: Pentru controlul funcţiei de adăugare CO₂ recomandăm să setaţi valoarea de alarmă pentru pH la +/- 0,50.
Dacă atunci alarma aparatului se declanşează, verificaţi instalaţia de CO₂, dacă de exemplu butelia este goală sau cantitatea adaugată s-a deplasat.
Alarma de temperatură:
Funcţia de alarmă pentru temperatură face posibil pentru dumneavoastră, să setaţi separat valoarea limită inferioară şi superioară de alarmă.
Astfel puteţi selecta liber valorile limită relevante pentru acvariul dumneavoastră.
Dacă una din valorile limită este depăşită sau se situează sub aceasta, se derulează acelaşi scenariu, ca cel precizat la alarma pH.
Setare din fabrică: 20 °C < t < 30 °C
Valorile limită setate pentru alarmă apar în bara de stare a imaginii de ansamblu asupra valorilor (cap. IV).
VII.9. Luminozitate
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi luminozitatea > confirmaţi cu O.K.> selectaţi cu „plus“ şi „minus“ valorile dorite > confirmaţi cu OK.
Setare din fabrică: nivel mediu.
VII.10. Contrast
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi contrast > confirmaţi cu O.K.> selectaţi cu „plus“ şi „minus“ valorile dorite > confirmaţi cu OK.
Setare din fabrică: nivel mediu.
VII.11. Blocare taste
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi blocare taste > confirmaţi cu OK > selectaţi „blocat“ / „deblocat“ > confirmaţi cu O.K.
La selecţia „blocat“ > introduceţi parola (număr din 4 cifre), confirmaţi cu OK.
După blocare apare la apăsarea oricărei taste câmpul de numere cu 4 cifre.
Introduceţi acum parola cu 4 cifre, confirmaţi cu OK.
Acum tastele sunt din nou deblocate.
Dacă aţi uitat parola dumneavoastră, puteţi debloca aparatul cu următoarea parolă master: 7422.
În câmpul principal de afişaj apare un simbol pentru taste blocate (lacăt închis de culoare roşie ) şi taste deblocate (lacăt deschis de culoare verde).
VII.12. Versiune soft
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi versiunea de soft > confirmaţi cu O.K.
Versiunea software memorată şi numărul seriei aparatului sunt afişate.
Informaţie necesară numai în scop de service.
VII.13. Resetare
Accesibilă prin:
Setări > selectaţi resetare > confirmaţi cu O.K.
Dacă apăsaţi mai mult de 1 secundă pe O.K. toate setările personale sunt şterse şi repuse pe setările din fabrică.
Parola master 7422 se menţine.
Setări din fabrică după resetare:
Selecţie limbă: Germană
Avertizare de calibrare: 30 zile
Auto pH: pornit, DT 8 / pH 7,03
Histereză: 0,10
Supapă: auto
Alarmă: pH +/- 1,00; 20 °C < t < 30 °C
Luminozitatea: valoare medie
Contrast: valoare medie
Blocare taste: deblocat
Parolă master: 7422.
VIII. Diverse
VIII.1. Calibrare
Afişaj în timpul de aşteptare:
În timpul ce senzorul se află în soluţiile tampon, aparatul măsoară tensiunea emisă de senzor şi aşteaptă, până când semnalul s-a stabilizat.
Aceasta durează maxim 1,5 minute pe soluţie tampon.
În timpul de aşteptare apare următorul afişaj pe ecran:
Primul rând: valoare pH a tamponului solicitat şi tensiune tensiune în mV
Al doilea rând: temperatura în °C.
Al treilea rând: Bară de progres
În dreapta de tot pe ecran apare înafară de aceasta exactitatea actuală a măsurării, care este nou stabilită la fiecare calibrare pentru senzorul utilizat.
Exemplu +/- 0,02 pH
Cu cât mai mare este această valoare, cu atât mai rea este starea senzorului.
Avertizare de calibrare:
Aparatul dispune de o funcţie automată de avertizare a calibrării, care aminteşte calibrarea la fiecare 30, 45 sau 60 de zile.
Intervalul până la următoarea calibrare este indicat în imaginea de ansamblu asupra valorilor (cap. IV) în zile şi ore.
Cu 5 zile înaintea trecerii perioadei de calibrare apare şi afişarea timpului rămas sus în dreapta, pe imaginea de repaus.
Culoarea se schimbă începând de la 2 zile rămase până la calibrare în roşu.
După trecerea perioadei de calibrare acest afişaj clipeşte şi numără zilele cu semn negativ ca avertizare, cu câte zile este întârziată calibrarea.
Dacă nu poate fi efectuată chiar acum o calibrare, aparatul măsoară şi reglează, în mod obişnuit mai departe.
Semnalul de avertizare (clipind) poate fi anulat însă numai printr-o calibrare.
Înregistrarea timpului până la următoarea calibrare are loc numai atât timp, cât aparatul este alimentat cu tensiune.
După pauze mai lungi trebuie de aceea să fie efectuată neapărat o calibrare, înainte ca aparatul să fie utilizat din nou pentru măsurare şi reglare.
Mesajele de eroare din timpul sau de după calibrare:
Senzorii pH schimbă raportul de măsurare cu creşterea vechimii, adică ei se reglează.
De aceea este neapărat necesară o calibrare regulată (egalizarea aparatului la raportul de măsurare modificat al senzorilor), pentru a obţine rezultate optime.
Este valabil în general, cu cât mai des, cu atât mai bine.
Dacă apare mesajul „Senzor defect” la sfârşitul procesului de calibrare, cu simbolul instrucţiunii de utilizare şi un mesaj de eroare, ca de exemplu DELTAV, OFFSET sau altele, repetaţi calibrarea.
Dacă calibrarea eşuează încă o dată, consultaţi următorul tabel:

Mesaj de eroare:
DELTAV
Cauza:
Diferenţă de tensiune pe unitate completă de pH mai mică ca 35 mV: Senzor prea vechi sau calibrat din greşeală de două ori cu soluţie tampon 7,00.
Remediere:
Repetaţi calibrarea, fiţi atenţi la folosirea corectă a soluţiilor tampon. În caz de insucces, conectaţi noi senzori şi calibraţi.
Mesaj de eroare:
OFFSET
Cauza:
Tensiunea senzorului la pH 7,00 în afara valorii limită. Senzor prea vechi, cablu defect, niciun senzor conectat sau calibrat din greşeală mai întâi cu soluţie tampon 4,00.
Remediere:
Controlaţi cablul senzorului de deteriorare, conectaţi corect senzorul şi repetaţi calibrarea (începeţi cu soluţia tampon 7,00!). În caz de insucces, conectaţi noi senzori şi calibraţi.
Mesaj de eroare:
UNSTAB
Cauza:
Tensiunea senzorului instabilă: Vârful senzorului foarte murdar, electrolit scurs din senzor sau vârful senzorului spart.
Remediere:
Curăţaţi vârful senzorului, puneţi-l 24 de ore în soluţie de păstrare şi apoi calibraţi. În caz de insucces, conectaţi noi senzori şi calibraţi.
VIII.2. Funcţia de revenire
Dacă nu este făcută nici o introducere 30 de secunde, afişajul revine automat în imaginea de ansamblu asupra valorilor.
Valorile neconfirmate în prealabil prin OK nu sunt preluate.
VIII.3. Comutare pe economie
Dacă nu este făcută nici o introducere 10 minute, iluminarea ecranului revine pe nivelul cel mai scăzut.
La atingerea pe ecran ea trece din nou pe treapta de luminozitate setată anterior.
VIII.4. Curăţare
Suprafaţa superioară a aparatului poate fi curăţată cu o lavetă moale, uşor umezită.
Nu utilizaţi detergent şi nu înmuiaţi aparatul în apă!
VIII.5. Căderea curentului
La căderea curentului se menţin toate valorile setate anterior.
Numai calcularea timpului pentru avertizarea de calibrare este întreruptă.
VIII.6. Utilizarea JBL PROFLORA pH Control Touch la reactori de calcar în apa marina.
Reactorii de calcar au sarcina, de a dizolva stratul de calcar depus (sediment de corali) de a-l alimenta ca duritate temporară a apei marine.
Astfel este contracarat consumul de duritate temporară din acvariu şi nu trebuiesc adăugaţi agenţi de completare a DT.
Duritatea temporară din apa naturală de mare a oceanelor se află, în funcţie de ocean, între 6 şi 9°dKH.
CO₂ este mijlocul de selecţie, pentru a avea grijă de o dizolvare efectivă a duritaţii temporare din substrat în reactorii de calcar.
Pentru acest proces este necesară o valoare a pH-ului de circa 6,5 în interiorul reactorului de calcar, care trebuie să fie supravegheată continuu.
La reactorii de calcar, la care s-a prevăzut o deschidere pentru senzorii pH, acest lucru este foarte simplu:
Instalaţi senzorul pH în această deschidere şi puneţi valoarea nominală a pH-ului la JBL PROFLORA pH Control Touch pe 6,5 (vezi cap. VII.4).
Cablul de legătură pentru supapa magnetică trebuie să fie legat cu supapa magnetică de la instalaţia de CO₂, care introduce CO₂ în reactorul de calcar.
La reactorii de calcar fără deschidere prevăzută pentru un senzor pH, acesta trebuie să fie instalat prin dispozitivul potrivit în curentul de apă, care părăseşte reactorul de calcar.
Setări conform descrierii deja efectuate.
IX. Indicaţii privind lucrul cu senzorii pH
Senzorul pH este piesa cea mai sensibilă a întregului ansamblu de măsurare şi de aceea necesită atenţia deosebită a dumneavoastră.
Prin respectarea câtorva indicaţii privind manipularea el vă va livra valori de măsurare optime pe termen lung.
IX.1. Manipulare şi întreţinere
· Evitaţi loviturile dure şi manipulaţi cu deosebită atenţie înainte de toate vârful sensibil al senzorului din sticlă specială.
· Evitaţi îndoirile în cablul senzorului.
· Nu lăsaţi niciodată uscat vârful senzorului!
· Vârfurile senzorului uscate din greşeală pot fi făcute de cele mai multe ori din nou apte de funcţionare, dacă sunt puse pentru 24 de ore sau mai mult în soluţie de păstrare şi revitalizare.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru senzorii, la care nu mai este posibilă o calibrare eficientă.
Pentru aceasta introduceţi circa 2 – 3 cm înălţime soluţie de păstrare şi revitalizare JBL în tubul capilar de păstrare livrat împreună cu senzorul, introduceţi senzorul înăuntru, până când vârful este scufundat complet şi strângeţi cu mâna capacul înşurubat cu inel de etanşare.
Întroduceţi acum tubul capilar de păstrare cu senzorul în gaura mai mică a suportului de calibrare pentru păstrare în siguranţă.
· Puneţi întotdeauna senzorii, care nu sunt utilizaţi perioadă îndelungată, în soluţia de păstrare şi revitalizare JBL, conform descrierii de mai sus.
· Nu scufundaţi niciodată senzorul complet în apă.
Capacul senzorului şi racordul cablului trebuie să se afle întotdeauna deasupra apei.
Este ideală o scufundare până la capătul de sus al inscripţionării de pe tija senzorului (senzor pH JBL).
· Aduceţi senzorul în poziţia cea mai întunecată posibil din acvariu, prin aceasta vârful nu poate face alge.
Creşterea algelor poate conduce la valori măsurate false.
· Nu dispuneţi cablul senzorului pe trasee lungi împreună cu cablurile conducătoare de curent de la reţea.
· Dacă senzorul este tras din apă din greşeală, sau nivelul apei scade puternic, aparatul măsoară fals şi reglează în consecinţă.
Aceasta înseamnă pericol pentru peşti.
Controlul regulat este de aceea recomandabil.
· Depunerile de murdărie pe vârful senzorului din sticlă se pot îndepărta foarte atent cu o lavetă moale.
Pentru aceasta nu frecaţi puternic niciodată, ci tamponaţi.
Păstraţi senzorul pentru 24 de ore în soluţia de păstrare şi revitalizare JBL şi apoi calibraţi.
IX.2. Durata de viaţă a senzorului
Senzorii de pH sunt supuşi la o uzură naturală automată, care se numeşte şi învechire.
Această învechire începe deja din ziua producţiei.
Tensiunea, care este emisă de vârful senzorului şi care este captată de aparatul de măsurare şi care este transformată în unităţi pH, dă o indicaţie cu privire la starea senzorului.
Tensiunea în mV (milivolţi) poate fi citită direct la JBL PROFLORA pH control Touch.
Un senzor nou fabricat arată la scufundarea în soluţia tampon de pH 7,00 o tensiune de la 0 +/- câţiva mV.
Această tensiune se schimbă pe unitate completă de pH la circa 59 mV în direcţie pozitivă sau negativă, în funcţie dacă este măsurată peste sau sub 7,00.
La de circa 177 mV.
Dacă senzorul se învecheşte acum, tensiunea măsurată la pH 7,00 se deplasează de cele mai multe ori în domeniul negativ.
Astfel este măsurată -28 mV în soluţie tampon de 7,00.
În afară de aceasta diferenţa de tensiune se măsoară pe unitate completă de pH.
Astfel mai poate fi afişat de exemplu 110 mV la soluţie tampon pH 4,00, care ar corespunde unei diferenţe de 46 mV pe unitate de pH.
JBL PROFLORA pH control Touch acceptă o deplasare la pH 7,00 de până la 115 mV şi o scădere a diferenţei de tensiune de până la 35 mV pe unitate completă de pH.
La valorile aflate înafara acestor limite, senzorul este respins ca defect la sfârşitul calibrării.
Aşteptarea privind durata de viaţă a unui senzor pH se află în medie la 24 de luni.
În funcţie de manipulare şi întreţinere această învechire poate decurge mai repede sau mai încet.
Măsurarea permanentă de valori extreme ale pH-ului, calibrarea neglijată, murdărirea etc. pot accelera procesul de învechire.
Păstrarea regulată în soluţie de păstrare şi revitalizare JBL pentru 12 – 24 ore, de exemplu înaintea fiecărei calibrări, poate prelungi durata de viaţă.
IX.3. Lucrul cu soluţiile tampon.
Fiecare măsurare a pH-ului este doar atât de bună, pe măsura calibrării efectuate.
Urmaţi de aceea în propriul interes următoarele sfaturi:
· Păstraţi soluţiile tampon JBL şi soluţia de păstrare şi revitalizare JBL într-un loc ferit de copii şi răcoros.
· Preluaţi întotdeauna cantitatea de soluţie tampon necesară proaspătă din sticla de depozitare, pentru un proces de calibrare.
· Nu utilizaţi niciodată soluţie tampon folosită, ci aruncaţi-o după încheierea procesului de calibrare.
· Nu turnaţi niciodată soluţia tampon folosită înapoi în sticla de depozitare.
X. Date tehnice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu